Bagaimana Membuka Dokumen WRI

Versi Windows yang paling awal menyertakan pengolah kata yang sekarang tidak berfungsi yang disebut Windows Write, yang diganti dengan WordPad di Windows 95. Windows Menulis file teks yang disimpan dalam format WRI berpemilik, yang tidak lagi digunakan oleh Windows, tetapi masih dapat dibuka menggunakan Program WordPad Windows 7. Setelah dibuka, Anda dapat menyimpan file dalam format teks biasa untuk digunakan nanti.

1

Klik kanan pada file WRI dan pilih "Open With."

2

Gulir daftar dan pilih "WordPad", lalu klik "Open."

3

Klik Windows Orb di sudut kiri atas WordPad, lalu pilih "Save As." Pilih "TXT" dari menu tarik-turun format, lalu klik "Simpan". File WRI disimpan sebagai file teks biasa, yang kompatibel dengan pengolah kata dan editor teks modern.